Etusivu » Ratkaisut

Ratkaisut

 • Kanneoikeus
  Oikeudenkäyntiväite
  Työrauha
 • Toimen vaativuuden arviointi
  Työehtosopimuksen tulkinta
 • Kanteen peruutus
 • Lisätyön tarjoaminen
  Osa-aikatyö
  Työehtosopimuksen tulkinta
 • Henkilökohtainen palkanosa
  Virkaehtosopimuksen tulkinta
 • EU-oikeus
  Lähetetty työntekijä
  Sovellettava työehtosopimus
 • lausuntoasia
  Työehtosopimuksen tulkinta
  Työtuomioistuimen toimivalta
 • Tehtävien vaativuusarviointi
  Työehtosopimuksen tulkinta
 • Kanteen peruutus
 • Työrauha
  Valvontavelvollisuus
  Ylityökielto
 • Lakko
  Työrauha
 • Palkkaryhmä
  Toimen vaativuuteen perustuva palkanosa
  Työehtosopimuksen tulkinta
 • Työehtosopimuksen muoto
  Työehtosopimuksen voimassaolo
 • Lakko
  Työrauha
  Valvontavelvollisuus
 • Paikallinen sopimus
  Palkkaustapa
  Työehtosopimuksen tulkinta
  Valvontavelvollisuus
 • Käsittelyratkaisu
  Lakiviittaus
  Määräaikainen työsopimus
  Oikeudenkäyntiväite
  Työehtosopimuksen tulkinta
  Työtuomioistuimen toimivalta
 • Irtisanomissuoja
  Työsopimuksen irtisanominen
  Työsuojeluvaltuutettu
 • Kanteen peruutus
 • Sairausajan palkka
  Saman sairauden uusiutuminen
 • Työajan sijoittaminen
  Työehtosopimuksen tulkinta
 
Julkaistu 17.9.2013