Uusimmat ratkaisut

7.5.2020
Paikallisen virka- ja työehtosopimuksen rikkominen
Virka- ja työehtosopimuksen rikkominen
Virka- ja työehtosopimuksen tulkinta
29.4.2020
Irtisanomissuoja
Luvaton poissaolo
Työsuhteen purkautuneena pitäminen
Työsuojeluvaltuutettu
Valvontavelvollisuus
29.4.2020
Hyvityssakko
Työrauha
Työrauhalauseke
Työrauhavelvollisuuden rikkominen