Uusimmat ratkaisut

28.1.2019
Palkan alentaminen
Palkka
Tehtäväkohtainen palkka
Valvontavelvollisuus
Virka- ja työehtosopimuksen rikkominen
28.1.2019
Koeaika
Lausuntoasia
Työehtosopimuksen tulkinta
25.1.2019
Irtisanomissuoja
Taloudellinen ja tuotannollinen syy
Työn tarjoamisvelvollisuus
Työsopimuksen irtisanominen
Uudelleensijoitusvelvollisuus
Uuden työntekijän ottaminen

Tulevia pääkäsittelyjä