Uusimmat ratkaisut

28.6.2019
Hyvityssakko
Osoittaminen eri oikeudenkäyntiin
Paikallinen sopiminen
Palkkausjärjestelmä
Työehtosopimuksen muoto
27.6.2019
Lepoaika
Ruokailutauko
Työaika
Virka- ja työehtosopimuksen tulkinta
25.6.2019
Asiallinen ja painava syy
Irtisanomissuoja
Korvaus työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä
Lojaliteettivelvoite
Työntekijän henkilöön liittyvä irtisanominen
Työsopimuksen irtisanominen
Varoitus