Saarioinen-konsernin tupakointikielto hyväksyttiin

Julkaistu 21.12.2010

TT:2010-145

Elintarvikealalla toimivan Saarioinen-konsernin työpaikoille annettiin vuonna 2008 tupakointikielto. Sen mukaan tupakointi työpaikan alueella on asiakkailta ja henkilökunnalta kielletty. Kielto koskee myös työaikaan kuuluvia taukoja. Työtuomioistuimen tuomiossa katsottiin, ettei kielto ylittänyt työnjohtovallan rajoja eikä myöskään kohtuuttomasti rajoittanut työntekijöiden henkilökohtaista vapautta.

Tuomiolla hylättiin Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n nostama kanne, jossa kieltoa vaadittiin kumottavaksi. Kanne koski Valkeakoskella toimivaa Saarioisten Keskuslähettämö Oy:tä. Yhtiön vuorotyöntekijät eivät ruoka- ja kahvitauoillaan saa poistua tehdasalueelta eivätkä siten voi työvuoron aikana tupakoida.

Työtuomioistuin katsoi, että tupakointikieltojen hyväksyttävyys on harkittava tapauskohtaisesti. Tässä tapauksessa konsernin yrityskuvaan voitiin asiallisin perustein liittää tuotantolaitosten savuttomuus, jota noudatetaan yhdenmukaisesti kaikissa konserniin kuuluvissa yrityksissä.

Tuomio kokonaisuudessaan on nähtävissä työtuomioistuimen kotisivulla
TT:2010-145

Lisätiedot:
työtuomioistuimen sihteeri Matleena Engblom
p. (09)010 36 43381
matleena.engblom@oikeus.fi