Kemijärven ja Summan tehtaiden sulkemisesta päätettiin ennenaikaisesti

Julkaistu 23.6.2011

TT 2011:73 ja 2011:74

Stora Enson -konserniin kuuluvien Kemijärven sellutehtaan ja Summan paperitehtaan sulkemisesta tehtiin tosiasiallisesti päätökset vuonna 2007 ennen kuin yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön kanssa oli asianmukaisesti käyty loppuun. Näin on työtuomioistuin katsonut 21.6.2011 antamissaan tuomioissa.

Emoyhtiö Stora Enso Oyj:n hallitus oli lokakuussa 2007 pidetyssä kokouksessaan päättänyt tehtaiden lakkauttamiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Samalla pöytäkirjaan merkittiin, että lopulliset päätökset tehtäisiin toimitusjohtajalle annetuin valtuuksin yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen. Yhtiöiden antamista pörssitiedotteista ja muusta tiedotusaineistosta kävi kuitenkin ilmi, että päätökset oli tosiasiallisesti tehty jo loppuvuonna 2007. Tammikuun puolivälissä 2008 päättyneissä yhteistoimintaneuvotteluissa ei enää ollut esillä vaihtoehtona tehtaiden toiminnan jatkaminen.

Asiassa oli siten rikottu yhteistoimintalakia, jota noudatettiin paperiteollisuuden työehtosopimuksen osana. Emoyhtiön ja kahden tytäryhtiön palveluksesta irtisanotuille noin 340 työntekijälle tuomittiin maksettavaksi kullekin 17.000 euron suuruinen hyvitys.

Kantajana jutuissa oli Paperiliitto ry ja vastaajana Metsäteollisuus ry. Hyvitysten maksuvelvollisuus asetettiin yhtiöille Stora Enso Oyj, Stora Enso Publication Papers Oy Ltd ja Efora Oy.

Tuomiot ovat 22.6.2011 alkaen nähtävissä kokonaisuudessaan, lukuun ottamatta vähäisiä salaisiksi julistettuja kohtia, työtuomioistuimen kotisivulla http://www.oikeus.fi/tyotuomioistuin/index.htm.

Lisätiedot:
työtuomioistuimen sihteeri Tuula Laurila
p. (09)010 36 43373
tuula.laurila@oikeus.fi