Sovintoehdotuksen hyväksyminen ei aina takaa työrauhaa

Julkaistu 21.5.2012

Työtuomioistuimen ratkaisema tapaus koski vuonna 2011 järjestettyä noin 150 työntekijän työnseisausta rakennusalan yrityksessä. Työntekijät olivat menneet lakkoon paikallisen palkkariidan takia. Muutamaa päivää aikaisemmin alan liitot olivat hyväksyneet valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen uudeksi työehtosopimukseksi.

Työtuomioistuimen tuomion mukaan työehtosopimus ja siihen liittyvä työrauhavelvollisuus eivät lakon ajankohtana olleet voimassa, koska liittojen päättävät elimet eivät vielä olleet käsitelleet ja hyväksyneet neuvottelutulosta eikä työehtosopimusta ollut allekirjoitettu. Työnseisaus ei tullut työrauhavelvollisuuden piiriin myöskään jälkikäteen sillä perusteella, että työehtosopimuksen sovittiin tulevan voimaan taannehtivasti. Siten jutussa nostettu työnantajapuolen työrauhakanne hylättiin.

Tapaus on poikkeus yleisestä säännöstä, jonka mukaan työehtosopimus syntyy sitovana jo silloin, kun sovintoehdotus hyväksytään ja merkitään valtakunnansovittelijan pöytäkirjaan. Sitovuus edellyttää tällöin sitä, että hyväksyvät vastaukset on annettu osapuolten päättävien elinten toimesta tai valtuutuksella. Näin ei ollut tässä tapauksessa muun muassa siitä syystä, että sopimuskokonaisuus edellytti järjestökäsittelyä rakennusalan useissa eri liitoissa, ja tämä vei oman aikansa. Kuitenkin jo pelkkä neuvottelutulos sai aikaan sen, että alaa seuraavana päivänä uhannut valtakunnallinen työnseisaus vältettiin.

Ratkaisu on kokonaisuudessaan nähtävissä työtuomioistuimen kotisivulla
TT 2012:60

Lisätiedot:
työtuomioistuimen sihteeri Jorma Salonen
p. 02956 43382
jorma.j.salonen@oikeus.fi

Avainsanat

uutinen