Ammattijärjestöille tuomioita Finnairin lakosta

Julkaistu 19.6.2012

TT 2012:74 ja TT 2012:75

Työtuomioistuin on tänään antamillaan ratkaisuilla määrännyt hyvityssakkoja Finnairin tekniikkayhtiöissä kesäkuun alussa järjestelystä lakosta. Työrauhavelvollisuutta olivat rikkoneet Ammattiliitto Pro ry ja sen jäsenyhdistykset Finnairin Tekniset ry ja Suomen Lentovirkailijat ry sekä Ilmailualan Unioni IAU ry ja Ilmailutekniikan Ammattiyhdistys ry. Järjestöt tuomittiin yhteensä 19.500 euron hyvityssakkoihin ja määrättiin korvaamaan työnantajapuolen oikeudenkäyntikulut.

Työnseisauksen taustalla oli Finnairin ilmoitus moottori- ja laitehuoltopalvelujen ulkoistamisesta sveitsiläisen yhtiön hoidettavaksi. Lakko kesti runsaan vuorokauden ja siihen osallistui noin 1 000 työntekijää. Lakko päättyi, kun Helsingin käräjäoikeus määräsi väliaikaisen turvaamistoimen ja uhkasakon, joilla lakon jatkaminen kiellettiin. Kiistan osapuolet ovat työtuomioistuinkäsittelyn jälkeen päässeet sopimukseen keskeisenä riidanaiheena olleesta, irtisanottaville työntekijöille maksettavasta eropaketista.

Työtuomioistuimessa ammattijärjestöt vaativat käräjäoikeuden turvaamistoimen peruuttamista. Vaatimus jätettiin tutkimatta, koska se ei oikeudenkäymiskaaren säännösten mukaan kuulunut käsiteltäväksi tämän oikeudenkäynnin yhteydessä.

Ratkaisu on kokonaisuudessaan nähtävissä työtuomioistuimen kotisivulla

Lisätiedot:
työtuomioistuimen sihteeri Tuula Laurila
p. 02956 43373
tuula.laurila@oikeus.fiAvainsanat

uutinen