Espanjalaisen matkustamohenkilökunnan käyttö ei ollut työehtosopimuksen vastaista

Julkaistu 17.12.2013

TYÖTUOMIOISTUIN 17.12.2013

TT 2013:187 Tiedote 3/2013

ESPANJALAISEN MATKUSTAMOHENKILÖKUNNAN KÄYTTÖ EI OLLUT TYÖEHTOSOPIMUKSEN VASTAISTA

Finnair Oyj on helmikuusta 2013 alkaen käyttänyt kokonaan espanjalaista matkustamohenkilökuntaa Barcelonan ja Madridin lennoilla. Samaan aikaan Finnairin omaa matkustamohenkilökuntaa on ollut lomautettuna. Kotimainen lentoemäntiä ja stuertteja edustava yhdistys nosti työtuomioistuimessa kanteen, jonka mukaan järjestelyssä rikottiin vuokratyövoiman käyttöä koskevia työehtosopimuksen määräyksiä. Työtuomioistuin kuitenkin hylkäsi kanteen, koska espanjalaisen työvoiman käyttö katsottiin alihankinnaksi eikä työvoiman vuokraukseksi.

Alihankinnassa työn johto ja valvonta säilyvät työvoiman toimittajalla – esimerkkinä huolto- tai korjaustyö, jonka huoltoliike tekee itsenäisesti. Työvoiman vuokrauksessa työ tehdään käyttäjäyrityksen työnjohdon alaisuudessa. Vuokratyövoiman käyttöä koskevat monien työehtosopimusten mukaan rajoitukset, joita ei sovelleta alihankintaan.

Tässä tapauksessa katsottiin, että työvoiman espanjalainen toimittaja Adecco johti ja valvoi matkustamotyötä, vaikka palvelujen sisältö ja laatu olivatkin Finnairin ohjeistuksen mukaiset. Yhtiöt olivat sopineet alihankinnasta, jossa Adecco toimitti matkustamotyötä koskevan palvelukokonaisuuden Finnairille ja huolehti palveluista itsenäisesti. Näin myös käytännössä meneteltiin, joten kanteella ei ollut perustetta. Työtuomioistuimen ratkaisusta äänestettiin 5-1.

Tapaus poikkeaa sellaisista järjestelyistä, joissa käytetään niin sanottuja sekamiehistöjä. Näissä tapauksissa lentoyhtiö käyttää ulkomaisia työntekijöitä oman henkilöstönsä rinnalla, ja matkustamon esimiehenä on lentoyhtiön työntekijä. Tällöin on kysymys ulkomaisen työvoiman vuokrauksesta.

Ratkaisu on kokonaisuudessaan nähtävissä työtuomioistuimen kotisivulla osoitteessa

http://www.tyotuomioistuin.fi.

Lisätiedot:

työtuomioistuimen sihteeri Hanna Kurtto

p. 02956 43381

hanna.kurtto@oikeus.fi

Avainsanat

uutinen