Äitiysvapaan palkan maksamisen edellytykseksi ei voitu asettaa, että työntekijä palasi hoitovapaalta töihin ennen uudelle äitiysvapaalle jäämistä

Julkaistu 22.8.2014

TYÖTUOMIOISTUIN 22.8.2014
Tiedote 1/2014

TT 2014:115

TT 2014:116

TT 2014:117

ÄITIYSVAPAAN PALKAN MAKSAMISEN EDELLYTYKSEKSI EI VOITU ASETTAA, ETTÄ TYÖNTEKIJÄ PALASI HOITOVAPAALTA TÖIHIN ENNEN UUDELLE ÄITIYSVAPAALLE JÄÄMISTÄ

Työtuomioistuimen ratkaisemissa kolmessa tapauksessa työntekijä oli tullut hoitovapaan aikana raskaaksi ja siirtynyt uudelle äitiysvapaalle suoraan hoitovapaalta. Työnantaja oli työehtosopimuksessa olevaan rajoitusehtoon vedoten kieltäytynyt maksamasta äitiysvapaan palkkaa, koska uusi äitiysvapaa oli alkanut palkattoman hoitovapaan aikana. Työtuomioistuin katsoi, että työehtosopimuksen rajoitusehto oli työsopimuslain pakottavien säännösten vastaisena mitätön.

Asioissa oli pyydetty ennakkoratkaisu Euroopan unionin tuomioistuimelta. Unionin tuomioistuin katsoi, että työehtosopimusten rajoitusehdolla loukataan vanhempainlomadirektiivin tehokasta vaikutusta. Työntekijä voi joutua luopumaan päätöksestä käyttää oikeuttaan hoitovapaaseen, koska tällä päätöksellä saattaa olla vaikutusta hoitovapaan aikana alkavan äitiysvapaan palkanmaksuun. Työehtosopimusmääräykset olivat siten vanhempainlomadirektiivin vastaisia. Työtuomioistuin ratkaisi asiat tämä mukaisesti.

Lain mukaan äitiysvapaan ajalta ei makseta palkkaa, vaan äitiysrahaa. Useiden työehtosopimusten mukaan äitiysvapaalle jäävällä työntekijällä on kuitenkin oikeus täyteen palkkaan tietyn pituiselta ajalta, esimerkiksi kolmelta kuukaudelta. Toisaalta tätä oikeutta on saatettu rajoittaa työssäoloehdolla, joka edellyttää, että saadakseen palkan uudelta äitiysvapaalta työntekijän on välillä palattava työhön. Nyt tällaiset ehdot katsottiin siis mitättömiksi.

Ratkaisut ovat kokonaisuudessaan nähtävissä työtuomioistuimen kotisivulla http://www.tyotuomioistuin.fi

Lisätiedot:

työtuomioistuimen sihteeri Lotta Pöllänen

p. 029 56 43373

lotta.pollanen@oikeus.fi

Avainsanat

uutinen