Tuomioistuinmaksut työtuomioistuimessa nousevat vuoden 2016 alusta

Julkaistu 8.1.2016

TYÖTUOMIOISTUIN

Tiedote 1/2016

Tuomioistuinmaksut työtuomioistuimessa nousevat vuoden 2016 alusta

Oikeudenkäyntimaksut työtuomioistuimessa nousevat vuoden 2016 alusta. Maksut ovat nousseet lähemmäksi asioiden käsittelyn vaatimia kustannuksia.

Uusia oikeudenkäyntimaksuja peritään asioissa, jotka tulevat vireille 1.1.2016 lukien.

Työtuomioistuimessa oikeudenkäyntimaksu nousee pääsääntöisesti 2.000 euroon. Mikäli yksityishenkilö on kantajana asiassa toissijaisen kanneoikeuden perusteella, oikeudenkäyntimaksun suuruus on 500 euroa.

Oikeudenkäyntimaksun määräämisessä on kuitenkin edelleen eräitä poikkeuksia. Maksua ei peritä henkilöltä, jolle on myönnetty oikeusapua. Maksusta vapautettu on myös työsuojeluvaltuutettu työtuomioistuimesta annetun lain 1 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa asioissa.

Mikäli asia jää sillensä tai raukeaa tai kanne työtuomioistuimessa jätetään tutkimatta, oikeudenkäyntimaksu peritään tuomioistuinmaksulain 2 §:n mukaisesti.

Lisätiedot: p. 02956 43350, ari.wiren@oikeus.fi


Oikeusministeriön tiedote 10.12.2015

Tuomioistuinmaksulaki


Avainsanat

uutinen