Työtuomioistuimessa vireillä olevat varallaoloa koskevat asiat

Julkaistu 11.10.2019

Työtuomioistuimessa on tällä hetkellä vireillä useita kunta-alan asioita, joissa kyse on paloasemien pelastushenkilökunnan suorittamasta varallaolosta. Kanteissa on vaadittu vahvistettavaksi, että työntekijöille/viranhaltijoille tiettynä aikana varallaoloksi luettu aika on tullut lukea työajaksi. Työntekijöille/viranhaltijoille on lisäksi vaadittu maksettavaksi palkkasaatavia.

Lokakuun aikana työtuomioistuimessa toimitetaan pääkäsittelyt osassa asioista (R 165-168/17). Näissä asioissa välituomioilla ratkaistaan ensin kysymys siitä, onko työnantajan varallaoloksi katsoma aika tullut lukea työajaksi. Välituomiot pyritään antamaan tämän vuoden aikana.

Lisätiedot:

Työtuomioistuinneuvos Outi Anttila

outi.anttila(at)oikeus.fi

puh. 029 56 43385

Avainsanat

uutinen