Työtuomioistuimen toiminta koronavirusepidemian aikana

Julkaistu 25.3.2020

Työtuomioistuimen toiminta koronavirusepidemian aikana

Poikkeusolojen aikana työtuomioistuin joutuu peruuttamaan ja siirtämään jo sovittuja pääkäsittelyjä ja toimittaa valmisteluistunnot lähtökohtaisesti Skype-kokouksina. Asiaa valmisteleva esittelijä tai puheenjohtaja on hyvissä ajoin ennen sovittua istuntoa yhteydessä asianosaisiin toimintatavoista sopimista varten. Kirjallisessa menettelyssä ratkaistavat asiat pyritään käsittelemään normaalissa aikataulussa. Asianosaisten ja todistajien läsnäoloa edellyttäviä istuntoja ei toistaiseksi järjestetä kuin välttämättömästä syystä.

Työtuomioistuimen kanslia toimii normaalisti. Yleisten suositusten mukaisesti asioinnin toivotaan tapahtuvan puhelimitse tai sähköpostilla.


Lisätiedot:

Työtuomioistuimen kanslia, puh. 029 56 43350

Presidentti Pekka Pärnänen, puh. 029 56 43361

Työtuomioistuinneuvos Risto Niemiluoto, puh. 029 56 43373

Työtuomioistuinneuvos Outi Anttila, puh. 029 56 43385

Avainsanat

uutinen