Koronavirustilanteen vaikutuksista työtuomioistuimen toimintaan

Julkaistu 25.8.2020  Päivitetty 29.9.2020

Koronavirustilanteen vaikutuksista työtuomioistuimen toimintaan

Työtuomioistuin pyrkii järjestämään toimintansa siten, että se voisi jatkua mahdollisimman normaalina koronavirustilanteesta huolimatta. On mahdollista, että tartuntatilanteen huonontuessa toimintaa joudutaan rajoittamaan ottaen kuitenkin huomioon asiaan osallisten oikeusturvatarpeet.

Työtuomioistuimen pääkäsittelyt pyritään järjestämään ennalta ilmoitetun mukaisesti. Pääkäsittelyt toimitetaan Tuomioistuimet-talossa tai Messukeskuksen kokoustiloihin pääkäsittelyjen toimittamista varten järjestetyssä tilapäisessä istuntosalissa. Suullisen valmistelun istunnot toimitetaan yleensä Tuomioistuimet-talossa tai etäyhteydellä. Kirjallisessa menettelyssä käsiteltävät asiat etenevät normaalisti. Myös työtuomioistuimen asiakaspalvelu toimii normaalisti. Asioinnin työtuomioistuimen kansliassa toivotaan tapahtuvan ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla.

Työtuomioistuin pyrkii kaikessa toiminnassaan tartuntariskin minimoimiseen. Odotustiloissa, pääkäsittelyistunnoissa ja suullisen valmistelun istunnoissa kiinnitetään huomiota riittäviin turvaväleihin. Odotustiloissa ja istuntosaleissa on käytettävissä käsien desinfiointiainetta ja tilat siivotaan tehostetusti. Tiloissa on sallittua käyttää hengityssuojainta tai visiiriä. Istuntojen osalta voidaan joutua poikkeamaan tästä. Yleisön määrää istunnoissa saatetaan joutua terveydellisistä syistä rajoittamaan.

Työtuomioistuimessa asioitaessa on pidettävä huolta hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta ja toimittava muutoinkin terveysviranomaisten antaman ohjeistuksen mukaisesti. Työtuomioistuimen pääkäsittelyihin ja suullisen valmistelun istuntoihin ei pidä tulla sairaana tai 14 vuorokauteen palattaessa sellaisesta maasta, jota koskevat viranomaisten maahantulon rajoitukset. Työtuomioistuimen henkilökunta noudattaa samoja ohjeita.

Mikäli olette sairauden, sen oireiden tai karanteenin vuoksi estynyt saapumasta pääkäsittelyyn tai suullisen valmistelun istuntoon, johon teidät on kutsuttu, tai kuulutte koronaviruksen riskiryhmään, ottakaa yhteyttä työtuomioistuimen asiakaspalveluun puhelimitse tai sähköpostilla tyotuomioistuin@oikeus.fi Mahdollisesti tarvittavia lisätietoja asiasta saatte myös alla olevista puhelinnumeroista.

Lisätiedot:

Työtuomioistuimen kanslia, puh. 029 56 43350

Presidentti Pekka Pärnänen, puh. 029 56 43361

Työtuomioistuinneuvos Risto Niemiluoto, puh. 029 56 43373

Työtuomioistuinneuvos Outi Anttila, puh. 029 56 43385

Avainsanat

uutinen