Etusivu » Tietoa sivustosta

Tietoa sivustosta

Tyotuomioistuin.fi on työtuomioistuimen ylläpitämä verkkopalvelu, johon on koottu tietoa työtuomioistuimesta, sen toiminnasta ja tehtävistä sekä työtuomioistuimessa valmisteilla olevista lainsäädäntö- ja kehittämishankkeista.

Palvelun suomen- ja ruotsinkieliset osiot ovat sisällöltään laajimmat. Verkkopalvelusta löytyy jonkin verran tietoa myös englanniksi.

Palvelua ylläpitää ja siitä vastaa työtuomioistuin. Sisällön ylläpidossa pyritään sisällön oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen. Työtuomioistuin ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Työtuomioistuin ei myöskään ole vastuussa sellaisesta haitasta, joka johtuu teknisestä häiriöstä tai palveluun linkitetystä materiaalista, joka on ulkopuolisten osapuolten julkaisemaa.

Rakenne

Sivuston käyttöliittymä on jaettu kolmeen palstaan. Vasemmalla palstalla on palvelun valikko, keskipalstalla sivun pääasiallinen sisältö ja oikealla palstalla lisätietoa eli linkkejä muualle työtuomioistuin.fi-palveluun ja muiden tiedontuottajien sivustoille.

Sivun ylälaidasta löytyy tietoa aihepiireittäin. Sivun alalaitaan (footer) on koottu linkkejä keskeisiin sisältöihin ja sivustoihin.

Toiminnot

Sivun yläreunaan muodostuva linkkipolku kertoo käyttäjän sijainnin sivustolla.

Sivuston käyttöliittymä on skaalautuva eli käyttäjä voi muuttaa tekstien kokoa oikeasta yläkulmasta A-painikkeista tai selaimen Näytä-valikosta valitsemalla Tekstin koko.

Haku

Tiedon löytymistä helpottaa myös sivukartta.

Linkit

Palvelun sisäiset linkit aukeavat samaan selainikkunaan. Linkit palvelun ulkopuolelle avautuvat uuteen selainikkunaan.

Sivun sisältöön liittyvät linkit ovat pääsääntöisesti sisällön jälkeen tai sivun oikealla palstalla.

Pidempien sivujen alussa sisältö esitetään ns. sisällysluettelona, jolloin linkit vievät eri kohtiin saman sivun sisällä.

Tekijänoikeudet ja verkkopalveluun linkittäminen

Työtuomioistuimella on kaikki oikeudet verkkopalvelussa julkaistavaan tekstiin, kuviin ja tallenteisiin, ellei muuta ole mainittu. Sivuilla olevien kuvien kuvaajat on mainittu, jos kuvaaja on ulkopuolinen taho.

Verkkopalvelussa oleviin teksteihin saa vapaasti linkittää ja tekstiä voi lainata, mutta tällöin lähde on ehdottomasti mainittava. Aineiston muunlaisesta käytöstä on aina sovittava erikseen työtuomioistuimen kanssa.

Liitetiedostojen edelleen jakaminen ilman lupaa muualla kuin työtuomioistuimen verkkopalvelussa on kielletty. Yksittäisiin kuviin linkittäminen on ehdottomasti kielletty.

Automaattinen tiedonkeräys ja tunnistetietojen käsittely

Työtuomioistuin verkkopalvelu on kaikille avoin eikä sivujen selaaminen edellytä rekisteröintiä. Verkkopalvelun käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen käyttäjä voitaisiin tunnistaa. Palvelun käytöstä kerätään kootusti tilastollista tietoa palvelun kokonaiskävijämäärästä, suosituimmista sivuista, palveluun sisääntulosivuista ja palvelusta poistumissivuista. Tilastollisten seurantatietojen keräämiseen käytetään evästeitä.

Tunnistetiedot talletetaan vain verkkopalvelun teknisen toteutuksen ja käytön varmistamiseksi sekä kehittämisen tueksi. Vain edellä mainittuja tehtäviä hoitava henkilöstö voi tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa käsitellä tunnistetietoja. Tunnistetietoja ei saa ilmaista sivullisille muutoin kuin laissa erikseen säädetyissä tilanteissa. Lisätietoja tietosuojaselosteessa.

Tekniset suositukset

Verkkosivut toimivat Internet Explorer 7 ja Firefox 3.5 sekä uudemmilla selainversioilla. Sivusto toimii myös Chromella ja Safarilla.

PDF-muotoisten dokumenttien, kuten julkaisujen, lukemiseen tarvitaan Adobe Readeria tai muuta vastaavaa PDF-lukuohjelmaa.

Valtioneuvoston verkossa on tietoturvasyistä estetty eräiden liitetiedostotyyppien välitys. Estettyjä ovat sellaiset liitetiedostotyypit, joita yleisesti käytetään virusten tai muun suoritettavan mahdollisesti haitallisen ohjelmakoodin välitykseen. Seuraavat yleisesti käytetyt liitetiedostotyypit poistetaan valtioneuvoston verkkoon tulevasta ja sieltä lähtevästä sähköpostiliikenteestä: .bin, .exe, .cmd, .com, .reg, .scr, .lnk, .mdb, .vbs ja .zip. Asiasta enemmän valtiovarainministeriön verkkosivuilla.

Palaute ja lisätietoja

Sivustosta ja sen sisällöstä voi antaa palautetta työtuomioistuimeen osoitteella tyotuomioistuin(at)oikeus.fi. Palautetta voi lähettää myös käyttämällä sivuillamme olevaa palautelomaketta.

Virallinen posti tulee lähettää kirjaamon sähköpostiosoitteeseen työtuomioistuin(at)okeus.fi.

Lisätietoja verkkopalvelusta saa työtuomioistuimesta.

 
Julkaistu 15.9.2015