Kokoonpano

Työtuomioistuimessa ratkaisukokoonpanoon kuuluu aina yhtä monta jäsentä sekä työnantaja- että palkansaajapuolelta. Puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat valitaan henkilöistä, jotka eivät edusta kummankaan tahon etuja.

Työtuomioistuimen puheenjohtajana toimii joko presidentti tai työtuomioistuinneuvos. Varsinaisia jäseniä on neljätoista, joista kullakin on kaksi varajäsentä. Jäsenet ja varajäsenet ovat sivutoimisia. Jäsenten määrä mahdollistaa toimimisen tarvittaessa kahdessa kokoonpanossa.

Puheenjohtajat ja jäsenet nimittää tasavallan presidentti. Puheenjohtajat sekä varapuheenjohtajat ja heidän varajäsenensä nimitetään oikeusministeriön esityksestä ja muut jäsenet ja varajäsenet edustavimpien keskusjärjestöjen ja työnantajaviranomaisten esityksestä. Jäsenet nimitetään kolmivuotiskaudeksi kerrallaan. Kulumassa oleva toimikausi on alkanut 1.1.2019.

Työtuomioistuimen tavanomaisen ratkaisukokoonpanon muodostavat puheenjohtaja ja viisi jäsentä. Puheenjohtajan lisäksi yksi jäsenistä ei edusta työntekijä- eikä työnantajaetuja. Neljästä muusta jäsenestä kahden tulee olla työnantajapuolelta ja kahden palkansaajapuolelta nimettyjä jäseniä. Virkaehtosopimuksia koskevissa asioissa yhden työnantaja- ja yhden palkansaajapuolelta nimetyn jäsenen sijaan tulevat erityiset virkaehtosopimuksiin perehtyneet jäsenet. Työehtosopimuksen yleissitovuutta koskevat valitusasiat ratkaistaan kokoonpanossa, jossa on yksi työnantajapuolelta ja yksi palkansaajapuolelta nimetty jäsen ja lisäksi kolme muuta jäsentä.

Presidentin määräyksestä asia voidaan käsitellä täysistunnossa, johon osallistuvat kaikki varsinaiset jäsenet. Asia voidaan ratkaista myös yhden tuomarin kokoonpanossa suullisessa valmistelussa, jos asiaan osalliset sitä pyytävät eikä asian laatu tai muut seikat vaadi sen käsittelemistä pääkäsittelyssä.

Presidentin ja työtuomioistuinneuvoksen lisäksi työtuomioistuimessa työskentelee tällä hetkellä päätoimisesti kolme muuta lakimiestä, jotka toimivat työtuomioistuimen esittelijöinä. Kansliassa on lisäksi kaksi osastosihteeriä ja kaksi toimistosihteeriä.

Tuomioistuimet
 
Julkaistu 6.4.2020