Etusivu » Ratkaisut

Ratkaisut

 • Lakko
  Työrauha
  Työrauhavelvollisuuden rikkominen
  Työtaistelu
 • Lakko
  Työrauha
  Työrauhavelvollisuuden rikkominen
  Työtaistelu
 • EU-oikeus
  EU:n perusoikeuskirja
  Sairaus
  Työaikadirektiivi
  Työehtosopimukseen perustuva loma
  Työkyvyttömyys
  Vuosiloman siirtäminen
 • EU-oikeus
  EU:n perusoikeuskirja
  Sairaus
  Työaikadirektiivi
  Työehtosopimukseen perustuva loma
  Työkyvyttömyys
  Vuosiloman siirtäminen
 • Työaikalain 39 §:n 1 momentin 1 kohdan mukainen lupa työaikalain 5 §:stä ja 2 §:stä poikkeamiseen
  Valitusasia
 • Arkipyhä
  Työajan lyhentäminen
  Työehtosopimuksen tulkinta
 • Työaika
  Varallaolo
 • Työehtosopimuksen voimassaolo
  Työrauhavelvollisuuden rikkominen
  Työtaistelutoimenpide
  Ylityökielto
 • Työehtosopimuksen voimassaolo
  Työrauhavelvollisuuden rikkominen
  Työtaistelutoimenpide
  Ylityökielto
 • Lakko
  Työrauha
  Työrauhavelvollisuuden rikkominen
  Työtaistelu
 • Lakko
  Työrauha
  Työrauhavelvollisuuden rikkominen
  Ulosmarssi
  Valvontavelvollisuuden laiminlyönti
 • Työrauha
  Työrauhavelvollisuuden rikkominen
  Ulosmarssi
  Valvontavelvollisuuden laiminlyönti
 • Oikeudenkäyntikulut
  Työrauha
  Ulosmarssi
  Valvontavelvollisuus
  Ylityö- ja vuoronvaihtokielto
 • Lakko
  Työrauha
  Työrauhavelvollisuuden rikkominen
 • Kanteen tutkiminen
  Oikeudenkäyntikulut
  Työrauha
  Ulosmarssi
  Ylityö- ja vuoronvaihtokielto
 • Paikallisen virka- ja työehtosopimuksen rikkominen
  Virka- ja työehtosopimuksen rikkominen
  Virka- ja työehtosopimuksen tulkinta
 • Irtisanomissuoja
  Luvaton poissaolo
  Työsuhteen purkautuneena pitäminen
  Työsuojeluvaltuutettu
  Valvontavelvollisuus
 • Hyvityssakko
  Työrauha
  Työrauhalauseke
  Työrauhavelvollisuuden rikkominen
 • Palkkaus
  Työehtosopimuksen tulkinta
 • Palkkaus
  Vaativuuden arviointi
  Virkaehtosopimuksen tulkinta
 
Julkaistu 17.9.2013