Etusivu » Ratkaisut

Ratkaisut

 • Hyvityssakko
  Osoittaminen eri oikeudenkäyntiin
  Paikallinen sopiminen
  Palkkausjärjestelmä
  Työehtosopimuksen muoto
 • Lepoaika
  Ruokailutauko
  Työaika
  Virka- ja työehtosopimuksen tulkinta
 • Asiallinen ja painava syy
  Irtisanomissuoja
  Korvaus työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä
  Lojaliteettivelvoite
  Työntekijän henkilöön liittyvä irtisanominen
  Työsopimuksen irtisanominen
  Varoitus
 • Kokemuslisä
  Lausuntoasia
 • Lakko
  Työrauhavelvollisuuden rikkominen
  Työtaistelu
  Valvontavelvollisuuden laiminlyönti
 • Lakko
  Työrauhavelvollisuuden rikkominen
  Työtaistelu
  Valvontavelvollisuuden laiminlyönti
 • Hyvityssakko
  Työehtosopimuksen rikkominen
 • Liukuva työaika
  Lääkärissä käynti
  Soveltamisohje
  Työaika
 • Edullisemmuussääntö
  Kilpailukykysopimus
  Lausuntoasia
  Työaika
  Työajan pidentäminen
 • Palkallisen työkyvyttömyysjakson päättymisestä ilmoittaminen
  Sairausloma
  Työehtosopimuksen tulkinta
  Työkyvyttömyys
 • Sairastumispäivän työaika
  Työaika
  Virkaehtosopimuksen rikkominen
  Virkaehtosopimuksen tulkinta
 • Asiakirjan työehtosopimusluonne
  Poliittinen lakko
  Työrauha
  Työrauhavelvollisuuden laajentaminen
  Velvoitemääräys
 • Tiedonantovelvollisuus
  Tieten rikkominen
  Työehtosopimuksen tulkinta
  Vuokratyö
 • Eläke
  Paikallinen sopiminen
  Työehtosopimuksen tulkinta
 • Työehtosopimuksen yleissitovuus
  Valitusasia
 • Työehtosopimuksen irtisanominen
 • Lakko
  Työrauhavelvollisuuden rikkominen
  Työtaistelu
 • Lakko
  Työrauha
  Työtaistelun kesto
 • Lakko
  Työrauhavelvollisuuden rikkominen
  Valvontavelvollisuuden laiminlyönti
 • Työntekijän henkilöön liittyvä irtisanomisperuste
  Työkyky
  Työntarjoamisvelvollisuus
  Uudelleensijoittamisvelvollisuus
 
Julkaistu 17.9.2013