Etusivu » Ratkaisut

Ratkaisut

 • Hyvityssakko
  Vahvuuslaskenta
 • Hyvityssakko
  Vahvuuslaskenta
 • Lakko
  Työrauhavelvollisuuden rikkominen
  Työtaistelu
  Valvontavelvollisuus
 • Lakko
  Työrauhavelvollisuuden rikkominen
  Työtaistelu
  Valvontavelvollisuus
 • Lakko
  Työrauhavelvollisuuden rikkominen
  Työtaistelu
 • Merimies
  Työehtosopimuksen tulkinta
  Työvuorolista
  Vapaapäivä
  Vuorottelu
 • Lausuntoasia
  Työsopimus
 • Asiallinen ja painava syy
  Irtisanomissuoja
  Korvaus työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä
  Lojaliteettivelvoite
  Lomautus
  Taloudellinen ja tuotannollinen syy
  Tiedonantovelvollisuus
  Tieten rikkominen
  Työsopimuksen irtisanominen
  Vuokratyövoiman käyttö
 • Työehtosopimuksen tulkinta
  Vuokratyö
 • Lisätyö
  Osa-aikatyö
  Työehtosopimuksen rikkominen
  Työn tarjoamisvelvollisuus
 • Jaksotyö
  Työaika
  Työehtosopimuksen rikkominen
 • Työaika
  Työvuoroluettelo
  Virka- ja työehtosopimuksen tulkinta
 • Työehtosopimuksen yleissitovuus
  Valitusasia
 • Työehtosopimuksen voimassaolo
  Työrauha
  Ylityökielto
 • Lausuntoasia
  Sovellettava työehtosopimus
  Teollisuuslinjaperiaate
 • Määräaikainen työsopimus
  Työehtosopimuksen tulkinta
  Vapaapäivä
  Vuosiloma
 • Lakko
  Työrauhavelvollisuuden rikkominen
 • Lakko
  Työrauhavelvollisuuden rikkominen
  Valvontavelvollisuuden laiminlyönti
 • Välituomio
 • Lakko
  Työrauhavelvollisuuden rikkominen
  Työtaistelu
  Valvontavelvollisuus
 
Julkaistu 17.9.2013