Etusivu » Ratkaisut

Ratkaisut

 • Paikallisen virka- ja työehtosopimuksen rikkominen
  Virka- ja työehtosopimuksen rikkominen
  Virka- ja työehtosopimuksen tulkinta
 • Irtisanomissuoja
  Luvaton poissaolo
  Työsuhteen purkautuneena pitäminen
  Työsuojeluvaltuutettu
  Valvontavelvollisuus
 • Hyvityssakko
  Työrauha
  Työrauhalauseke
  Työrauhavelvollisuuden rikkominen
 • Palkkaus
  Työehtosopimuksen tulkinta
 • Palkkaus
  Vaativuuden arviointi
  Virkaehtosopimuksen tulkinta
 • Myötätuntotyötaistelu
  Tukilakko
 • Työrauhavelvollisuuden rikkominen
  Työtaistelu
  Uhkaus työtaistelutoimenpiteenä
 • Työnantajan työtaistelu
  Valvontavelvollisuus
 • Työrauha
  Työrauhavelvollisuuden rikkominen
  Ulosmarssi
  Valvontavelvollisuuden laiminlyönti
 • Hyvityssakkoon tuomitsemisen toistaminen
  Lomaraha
  Työehtosopimuksen rikkominen
 • Palkkaus
  Työajan lyhentäminen
  Työehtosopimuksen tulkinta
 • Matkakustannusten korvaaminen
  Työehtosopimuksen tulkinta
  Työsuhteen ehtojen muuttaminen
 • Työaika
  Varallaolo
  Välituomio
 • Korvauksen kohtuullistaminen
  Työaika
  Varallaolo
 • Työehtosopimuksen tulkinta
  Vuosiloma-ajan palkka
 • Merimies
  Palkka
  Työehtosopimuksen tulkinta
 • Lakko
  Työrauha
 • Palkkaus
  Työehtosopimuksen tulkinta
 • Hälytystyö
  Paikallinen sopimus
 • Työehtosopimuksen yleissitovuus
  Valitusasia
 
Julkaistu 17.9.2013