Etusivu » Ratkaisut

Ratkaisut

 • Kanteen tutkiminen
  Työrauha
  Työrauhalausekkeen tulkinta
  Velvoitemääräys
 • Lakko
  Työrauhavelvollisuuden rikkominen
  Työtaistelutoimenpide
  Uhkaus työtaistelutoimenpiteenä
  Valvontavelvollisuus
 • Lakko
  Työrauha
  Uhkaus työtaistelutoimenpiteenä
 • Hyvityssakko
  Työaika
  Työehtosopimuksen tulkinta
 • Lakko
  Työrauha
  Valvontavelvollisuus
 • Lausuntoasia
  Sovellettava työehtosopimus
  Työehtosopimuksen pätevyys
 • Luottamusmiehen valinta
  Oikeudenkäyntikulut
 • Lausuntoasia
  Lähetetty työntekijä
  Sovellettava työehtosopimus
 • Lakko
  Työrauha
  Valvontavelvollisuus
 • Lausuntoasia
  Vähentämisjärjestys
 • Järjestöfuusio
  Työehtosopimukseen osallinen
 • Kanneaika
  Työaika
  Työehtosopimuksen rikkominen
  Työehtosopimuksen tulkinta
  Valvontavelvollisuuden laiminlyönti
  Varallaolo
 • Lakko
  Työrauha
  Valvontavelvollisuus
 • Ikälisä
  Oikeudenkäyntikulut
  Työehtosopimuksen tulkinta
 • Lakko
  Työrauha
 • Lakko
  Työrauha
 • Työasu
  Linja-autonkuljettaja
  Työehtosopimuksen tulkinta
 • Lakko
  Työrauhavelvollisuuden rikkominen
  Työtaistelu
 • Hyvityssakko
  Osoittaminen eri oikeudenkäyntiin
  Paikallinen sopiminen
  Palkkausjärjestelmä
  Työehtosopimuksen muoto
 • Lepoaika
  Ruokailutauko
  Työaika
  Virka- ja työehtosopimuksen tulkinta
 
Julkaistu 17.9.2013