Yhteystiedot

Työtuomioistuin

Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki

Puhelin: 029 56 43350 (vaihde)
Telekopio: 029 56 43359
Sähköposti: tyotuomioistuin@oikeus.fi
etunimi.sukunimi@oikeus.fi

Oikeusministeriön hallinnonalan puhelinnumerot

Työtuomioistuimen kirjaamo on avoinna asiakkaille maanantaista perjantaihin kello 8.00 - 16.15.

Jos yhteydenotto tapahtuu ulkomailta, tulee tunnus "029" korvata tunnuksella "+358 29".

Puheluhinnat 
Julkaistu 27.2.2019