Ingångssidan » Om webbplatsen

Om webbplatsen

I arbetsdomstolens webbtjänst www.tyotuomioistuin.fi finns samlad information om bl.a. arbetsdomstolens, dess verksamhet och uppgifter samt om pågående lagstiftnings- och utvecklingsprojekt.

Svensk- och finskspråkiga sidorna är mest omfattande.

Arbetsdomstolens informationsenhet driver och svarar för webbplatsen. Dess ambition är att informationen på sidorna skall vara korrekt och aktuell. Arbetsdomstolen svarar inte för eventuella fel på sidorna. Arbetsdomstolen är inte heller ansvarigt för olägenheter som beror på tekniska störningar eller sådant länkat material som publicerats av utomstående.

Webbplatsens struktur

Webbplatsen är uppdelad i tre spalter. I den vänstra spalten finns en meny över tjänster, i den mellersta spalten sidans huvudsakliga innehåll och i den högra spalten länkar till andra sidor inom www.arbetsdomstolen.fi eller sidor som drivs av andra.

I högre kanten av sida finns information enligt teman. I nedre delen av sidan finns länkar till viktiga innehåll samt andra sidor.

Så fungerar webbplatsen

Länkstigen uppe på sidan visar var på webbplatsen användaren befinner sig.

Webbsidorna är skalbara, dvs. användaren kan ändra storleken på texten genom att på menyn Visa i verktygsfältet välja Textstorlek.

Sökning

På sidorna finns en sökfunktion som kan användas för att söka information och sökningen underlättas också av Översikten.

Länkar

Arbetsdomstolens interna länkar öppnas i samma webbläsarfönster. Externa länkar öppnas i ett nytt webbläsarfönster.

Länkar till sidans innehåll finns i regel efter innehållet eller i den högra spalten på sidan. I början av längre sidor anges innehållet i form av en s.k. innehållsförteckning. Länkarna leder då till olika ställen på samma sida.

Upphovsrättigheter och länkning till webbtjänsten

Arbetsdomstolen har alla rättigheter till de texter och bilder som publiceras i webbtjänsten, om inte något annat anges. Fotograferna till bilderna på sidorna anges om fotografen är utomstående.

Länkar till texterna i webbtjänsten får fritt upprättas och texterna citeras, men källan ska då ovillkorligen anges. Om annan användning av materialet ska alltid särskilt avtal ingås med arbetsdomstolens informationsenhet.

Att utan tillstånd vidare distribuera bifogade filer annanstans än i arbetsdomstolens webbtjänst är förbjudet. Länkning till enskilda bilder är absolut förbjudet.

Automatisk insamling av data och behandling av identifieringsuppgifter

Arbetsdomstolens webbtjänst är öppen för alla och ingen registrering krävs för att bläddra mellan sidorna. Personuppgifter som kan identifiera enskilda användare samlas inte in om dem som använder webbtjänsten. Statistiska uppgifter om det totala antalet besökare, de populäraste sidorna och tjänstens in- och utgångssidor samlas in. Sidan använder cookies i webbplatsens uppföljning av besökare.

Identifieringsuppgifter lagras endast för att säkra det tekniska genomförandet och användningen av webbtjänsten och till stöd för utvecklingen av den. Bara den personal som är ansvarig för detta kan behandla identifieringsuppgifter i den utsträckning deras arbete kräver. Identifieringsuppgifter får inte yppas för utomstående i andra situationer än sådana som särskilt anges i lag.

Tekniska rekommendationer

Webbplatsen fungerar med Internet Explorer 7 och Firefox 3.5 och nyare versioner samt med Chrome och Safari.

För att läsa dokument i pdf-format, t.ex. publikationer, behövs programmet Adobe Acrobat Reader. Programmet kan laddas ner på Adobe Readers webbplats.

Förmedlingen av vissa typer av bifogade filer har hindrats i statsrådets datanät. De blockerade bilagorna är av sådan typ som allmänt används för att förmedla virus eller annat slags eventuellt skadlig programkod. Följande allmänt använda typer av bifogade filer blockeras i e-posttrafiken till och från statsrådets nät: .bin, .exe, .cmd, .com, .reg, .scr, .lnk, .mdb, .vbs, .zip. Mera om detta på finansministeriets webbplats.

Kommentarer och ytterligare information

Kommentarer om sidorna kan ges till arvetsdomstolen, adress tyotuomioistuin(at)oikeus.fi. Också den blankett för kommentarer som finns på våra sidor kan användas för ändamålet.

Officiell post skall skickas till arbetsdomstolens e-postadress tyotuomioistuin(at)oikeus.fi.

Ytterligare information om arbetsdomstolens webbtjänst fås av arbetsdomstolen.

 
Publicerad 16.9.2013