Ingångssidan » Kontakt

Kontaktinformation

Arbetsdomstolen

Adress: Radanrakentajantie 5
00520 Helsingfors

Telefon: 029 56 43350 (växel)
Telefax: 029 56 43359
GSM 050 4061152
E-post: tyotuomioistuin@oikeus.fi
fornamn.slaktnamn@oikeus.fi

Ifall man ringer från utlandet skall "029"-delen av numret ersättas med "+358 29".

Se även:

Uträttande av ärenden vid rättsväsendets ämbetsverk
 
Publicerad 13.8.2013