Arbetsdomstolen behandlar tvistemål och arbetsfredsbrott som hänför sig till tillämpningen och tolkningen av arbets- och tjänstekollektivavtal.

Arbetsdomstolens avgöranden, vilka anses ha allmän betydelse som prejudikat, publiceras iarbetsdomstolens årsbok. Avgörandena tas vanligtvis in i årsboken i oförändrad form. Av domar, utlåtanden och beslut som inte publiceras tas datum för givande eller avkunnande av avgörandet, rubrik och uppgifter om parterna in i årsboken. I årsboken finns dessutom på finska och svenska särskilda förteckningar över parter och dem som har hörts, en av rubriceringarna framställd ärendeförteckning samt ett sakregister över uppslagsord. Årsboken förläggs av Oy Edita Ab.

Arbetsdomstolens samtliga avgörande fr.o.m. år 1970 har publicerats i Finlex-databanken.